Trang chủ » Công Trình » Thi Công » TRỤ SỞ CAO ỐC VĂN PHÒNG » TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

Dự án đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
UBND Thị Xã Tân Châu
Điều hành dự án: Ban QLDA ĐT & XD Thị Xã Tân Châu 
Đơn vị thi công: Công ty CP ĐT XD Việt Mỹ
Qui mô công trình:
+ Diện tích khu đất: 8.964 m2
+ Diện tích xây dựng: 5.754 m2
Địa chỉ: Thị Xã Tân Châu
Ngày khởi công: 26/07/2011  Ngày hoàn thành: 16/02/2012

Khối phòng chức năng + cột cờ

Khối phòng bộ môn
Thời gian bảo hành: 12 tháng
Vietmycorp


Tư vấn 24/7

Tư vấn trực tuyến

close

Vui lòng hoàn tất trước khi trao đỏi cùng tư vấn viên